Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

เงื่อนไขการให้บริการของเรา / ช่องทางการชำระเงินของเรา
โทร 085-7087788, 086-1945588


ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่าที่ใหญ่ของภาคเหนือโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานนับ 10 กว่าปี ศูนย์รวมรถเช่าที่ใหญ่ของภาคเหนือ
ทีมงานของยอดเซอร์วิสมีรถบริการใช้เช่ามากกว่า 100 คัน แบ่งเป็นรถตู้ แท็กซี่ สี่ล้อแดง สำหรับการใช้บริการรถตู้มีทั้ง VIP 9 ที่นั่ง และ VIP 14 ที่นั่ง
พร้อมวิทยุสื่อสาร ภายในรถทุกคัน เพื่อความสะดวกปลอดภัยและง่ายต่อการเดินทางเพียงคุณเรียกใช้บริการของเรา เรามีการรองรับการเดินทางทุกด้าน
อาทิ การจัดประชุมสัมนาวิชาการ การท่องเที่ยวทั่วไทยโฆษณาสินค้า และเช่าเหมารายเดือน พร้อมคนขับรถที่มีความนอบน้อม บริการด้วยใจและชำนาญ
เส้นทางการเดินทางเป็นอย่างดี หากลูกค้าต้องการสอบถามเส้นทางการเดินทางหรือสถานที่ท่องเที่ยว สามารถสอบถามทีมงานของยอดเซอร์วิสได้

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

ลูกค้า YODSERVICE ยอดเซอร์วิส เป็นศูนย์รวมรถเช่า

เช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า รถแต่งวีไอพี พร้อมคนขับสุภาพบริการเป็นกันเอง ท่องเที่ยว เหมางาน รับรองลูกค้า
โทร 085-7087788, 086-1945588 E-mail : kanyapuangsador@gmail.com โทรสอบถามปรึกษาเรานะครับ....